19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
 ścieżka edukacyjnaścieżka administracyjnaścieżka projektów 2014-2020

9:00-11:00

Bloki tematyczne

Od września 2015r.: e-podręczniki w analogowej szkole - problem dydaktyczny czy finansowy samorządów?

Prowadzący: Andrzej Grzybowski, INTEL Technology Poland
Prelegenci:

DYSKUSJA PANELOWA

Paneliści:

 System Rejestrów Państwowych - źródło problemu czy solidny fundament e-usług publicznych?

Prowadzący: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Marcin Malicki, Centralny Ośrodek Informatyki
Prelegenci:


DYSKUSJA PANELOWA

Paneliści:

Miasto (niedalekiej) przyszłości

Prowadzący: Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Prelegenci:


DYSKUSJA PANELOWA

Paneliści:11:00-13:00

II Sesja plenarna

Polska e-administracja w dziesięciolecie ustawy o informatyzacji

Prowadzący: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Prelegenci:


Debata:
Dekada slalomu cyfrowej administracji. 10 lat ustawy o informatyzacji

Paneliści:
13:00-14:00

Lunch

14:00-15:30

Bloki tematyczne

Cyfrowa szkoła w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 - modele i finansowanie

Prowadzący: Dr Łukasz Srokowski, Fabryka Przyszłości
Prelegent:


Dyskusja panelowa

Paneliści:
 • Dariusz Styrna, Dyrektor Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego
 • Mateusz Golański, Departament Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • Zdzisław Nowakowski, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji
 • Cecylia Szymańska-Ban, Dyrektor ds. Edukacji w Microsoft Polska
 • Michał Sołtan, Prezes Zarządu Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Architektura korporacyjna czy ma szanse wprowadzić ład w Cyfrowej Polsce?

Prowadzący: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Michał Bukowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Prelegenci:


Dyskusja panelowa: Co musiałoby się stać, aby udało się wprowadzić ład korporacyjny w Cyfrowej Polsce?

Paneliści:
 • Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska
 • Helena Zbijewska, Radca Prezesa ds. systemów informatycznych w ZUS
 • Dariusz Śpiewak, Radca Ministra Finansów, Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu
 • Mirosław Proppé, Partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

Samorządy lokalne jako najważniejsi promotorzy kompetencji cyfrowych mieszkańców

Prowadzący i prelegenci:
wyświetl opis warszatu
X

Warsztat adresowany jest do samorządów gmin – potencjalnych uczestników ogólnopolskiego projektu Latarnicy2020.pl, którego wniosek zostanie złożony w I konkursie na projekty działania 3.1 Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Udział w nim mogą wziąć przedstawiciele gmin, które do 30 czerwca podpiszą z SMWI list intencyjny w tej sprawie.

UWAGA! Warsztat zamknięty - udział w nim wziąć mogą tylko przedstawiciele gmin, którzy podpisali list intencyjny w sprawie projektu Latarnicy2020 lub osoby, które wyraziły chęć podpisania listu i uzgodniły to wcześniej z Anną Tyrałą (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

W trakcie warsztatu zostaną przedstawione szczegółowe:

 • założenia działania 3.1 PO PC
 • uwarunkowania prawne i formalne konkursu na projekty działania PO PC
 • propozycje zakresu projektu „Latarnicy Polski Cyfrowej 2020” [Latarnicy2020.pl]
 • propozycje harmonogramu prac nad wnioskiem projektu.

Następnie przedstawiciele samorządów gmin zapoznają się ze sposobem prac nad tzw. lokalnymi diagnozami zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych - dokumentami określającymi zakres potrzeb i działań z zakresu edukacji cyfrowej, jakie zostaną zaplanowane do realizacji w projekcie. W każdej z gmin konieczna będzie taka analiza, stanowiąca następnie załącznik do wniosku projektowego.

Przed konferencją zgłoszeni wcześniej uczestnicy warsztatu otrzymają informacje na temat sposobu dokonania takiej analizy, tak aby mogli się przygotować do warsztatu, zdobywając odpowiednie dane lokalne np. na temat lokalizacji zajęć edukacyjnych w projekcie, czy liczby osób, jakie samorząd chciałby objąć zajęciami (w tym osób niepełnosprawnych).

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z działaniami Latarników Polski Cyfrowej w latach 2012-2015. W ramach projektu w każdej z gmin uczestniczących w projekcie przeszkolony zostanie co najmniej 1 Latarnik – edukator cyfrowy, lider działań na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych.

Warsztat poprowadzą:

 • Michał Golemo - koordynator współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej
 • Artur Krawczyk - koordynator prac nad projektem Latarnicy2020.pl
 • Anna Tyrała - koordynator prac nad wnioskiem projektu Latarnicy2020.pl
 • Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Warsztat pozwoli ponadto wszystkim potencjalnym Partnerom projektu nawiązać bezpośredni kontakt i omówić dalsze plany związane z przygotowaniami do projektu.

Warsztat konsorcjum projektu Latarnicy2020.pl w Gdańsku będzie pierwszym, bardzo ważnym spotkaniem tworzonego partnerstwa projektowego. Zapadną w jego trakcie decyzje odnoszące się do harmonogramu przygotowań do złożenia wniosku oraz zadań dla Lidera i Partnerów.

15:30-17:00

Bloki tematyczne

Cyfrowe technologie dla szkoły - perspektywa 2020 poradnik zakupowy dla samorządów

Prowadzący: Dr Łukasz Srokowski, Fabryka Przyszłości
Prelegenci:


Dyskusja panelowa

Paneliści:

Narzędziownik nowoczesnego menedżera administracji samorządowej - dobre i skuteczne rządzenie w praktyce

Prowadzący: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Prelegenci:

Dyskusja panelowa: Jak stworzyć warunki do sprawnego zarządzania, zamiast dryfowania w administracji publicznej?

Paneliści:

Bezpieczeństwo prawne w projektach inteligentnych miast - modele finansowania - procedury publiczne

Prowadzący: Xawery Konarski, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Prelegenci:
 • Xawery Konarski, starszy partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Iwona Holka, ekspert ds. zamówień publicznych i PPP w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


Dyskusja panelowa

Paneliści:
 • Xawery Konarski, starszy partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Michał Żukowski, radca prawny, kierownik działu prawnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Iwona Holka, ekspert ds. zamówień publicznych i PPP w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Dominika Ziarkowska, Senior Brand Manager w Orange Polska

17:00-19:00

III sesja plenarna

Nowe idee cyfrowe dla gmin i regionów - perspektywa 2020. Pomysły - projekty - wyzwania


Prowadzący:
Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"
Prelegenci:


DEBATA PROJEKTOWA

Paneliści:
 • Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 • Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Dep. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
 • Dariusz Styrna, Dyrektor Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Marcin Stefański, Dyrektor Dep. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Paweł Nowak, Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Eugeniusz Romański, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Hanna Kontkiewicz-Chachulska, Kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych w Orange Polska
20:00-24:00

Impreza plenerowa

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf