19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku


Absolwent ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), aktualnie studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Posiada bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i wdrażania funduszy unijnych.

W latach 2005-2009 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów. Od listopada 2009 jest Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2011 – 2012 pełniła nadzór merytoryczny z ramienia Zarządu Województwa Podlaskiego nad przygotowaniem Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opracowanego w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego.

Obecnie departament, którym kieruje wdraża trzy duże projekty regionalne: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II – administracja samorządowa” w partnerstwie ze 129 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego oraz „Podlaski System Informacyjny – e-zdrowie” realizowany w partnerstwie z 39 partnerami (powiaty i jednostki lecznicze).

Jest członkiem Zespołu 2014+ (Zespół ds. Programowania Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

 

 

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf