19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Izabela Leszczyna

Wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej


Do jej obowiązków jako Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych należy miedzy innymi promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych, zagadnień ekonomiczno-społecznych oraz identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych. Min. Leszczyna zajmuje się również regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz podejmowaniem działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej, funkcjonowaniem systemu emerytalnego, a także tematyką dobrowolnych form oszczędzania na przyszłość.

Realizując swoje zadania w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna dba o usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędem oraz o propagowanie tematyki z zakresu edukacji finansowej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podatkowe. Minister Leszczyna inicjuje kampanie edukacyjne i informacyjne, skierowane m.in. do młodzieży gimnazjalnej i studentów. Swoją działalność opiera na standardach profesjonalnej i odpowiedzialnej administracji państwowej przyjaznej obywatelom. Odpowiada również za promowanie działań ministerstwa, przywiązując dużą wagę do prawidłowego rozwoju portalu internetowego Ministerstwa Finansów i nowych kanałów komunikacji z obywatelami.

Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Edukacja jest jej pasją, ważną część kariery zawodowej poświęciła różnorodnym zadaniom edukacyjnym.

Urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach wg normy ISO 9001:2000, konstruowania i ewaluacji programów nauczania oraz audytu i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

Izabela Leszczyna jest mężatką, ma córkę.

Media społecznościowe:


Prezentacja: Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020?

 

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf