19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Marek Śliwiński

Naczelnik Wydziału Projektów EFS w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


Od 2008 zaangażowany we wdrażanie projektów dotyczących modernizacji administracji samorządowej realizowanych w ramach V Priorytetu Dobre rządzenie, Działanie 5.2 POKL. Kierownik dwóch projektów systemowych realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie upowszechniania systemów zarządzania oraz podnoszenia jakości prawa lokalnego.

Specjalista w zakresie przygotowania i realizacji dużych projektów współfinansowanych ze środków UE związanych z upowszechnianiem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania w administracji samorządowej. Posiada doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych obejmujących badanie procesów i efektów wsparcia realizowanego ze środków UE w obszarze modernizacji administracji samorządowej.

 


Prezentacja: Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf