19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie

Prestiżowe wyróżnienie trafiające od lat do polskich liderów cyfrowej transformacji doczekało się ważnych zmian. Najważniejsza polega na  tym, że już od tego roku "Złote @" przyznamy w trzech, a nie jak dotychczas - w dwóch kategoriach.

Niezmienna jest idea przyświecająca pomysłodawcom konkursu - Stowarzyszeniu "Miasta w Internecie". Od lat ma on na celu "wyłonienie i promowanie inicjatyw, projektów, instytucji i osób, które podejmują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aktywne, nowoczesne, kreatywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju cyfrowego na poziomie ogólnopolskim,  lokalnym i regionalnym."

Aby "dopasować" konkurs do zachodzących dynamicznie zmian, od tego roku nagrody przyznawać będziemy w trzech kategoriach:

  1. za projekty i inicjatywy samorządów lokalnych i regionalnych
  2. za wyjątkowe dokonania osób lub zespołów osób
  3. za wyjątkowe dokonania instytucji publicznych i prywatnych, organizacji, uczelni wyższych, instytucji badawczych i firm na polu rozwoju cyfrowego.
Szczegółowe zasady przyznawania nagrody oraz procedury konkursowej dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU.
 
Zgłoszenia do konkursu będzie można składać w terminie od 1 września do 27 listopada 2015 r. poprzez specjalny moduł ankietowy uruchomiony 1 września 2015 r. na stronie www.konkurs.mwi.pl.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf