19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Łukasz Nikitin

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Specjalista ds. współpracy z zagranicą i projektów e-administracji w Stowarzyszeniu "Miasta w Internecie"


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista ds. współpracy z zagranicą i projektów e-administracji w Stowarzyszeniu "Miasta w Internecie", uczestnik projektów badawczych z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-usług publicznych. 

Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych,  akredytowany doradca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców i naukowców w zakresie możliwości uzyskania i rozliczania wsparcia na projekty badawcze. 2005 – 2007 koordynator krajowego projektu dotyczącego transferu technologii. Od 2007 r. koordynator kontaktów międzynarodowych w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie”. Autor publikacji i raportów dotyczących finansowania projektów badawczych i prorozwojowych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego u Polsce i w UE, nt. współpracy między nauką a biznesem oraz integracji cyfrowej osób starszych.

Autor i współautor projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych i programów europejskich. Kierownik zespołu audytującego na zlecenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wykonanie merytoryczne wybranych projektów z zakresu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kierownik prac wdrożeniowych miejskiego budżetu obywatelskiego w Starym Sączu. Organizator 5 zagranicznych wizyt studyjnych przedstawicieli samorządów i wolontariuszy.

 


Prezentacja: Budżet obywatelski - cyfrowy dialog władz lokalnych z mieszkańcami

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf