19 Konferencja Miasta w Internecie 19 Konferencja Miasta w Internecie
Iwona Holka

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Starszy Prawnik, Ekspert ds. prawa zamówień publicznych, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem nabytym m.in. w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, a także prowadząc własną praktykę z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestniczy w pracach Zespołu Doradczego przy Fundacji Batorego w projekcie mającym na celu zwiększenie przejrzystości systemu zamówień publicznych. W kancelarii jako ekspert bierze udział w pracach zespołu Prawa zamówień publicznych.

Doradza przedsiębiorcom, podmiotom prawa publicznego oraz jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Autorka licznych publikacji nt. prawa zamówień publicznych. Niektóre z nich to: Problemy w postępowaniach o zamówienia publiczne w branży IT, Przygotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych, Vademecum Zamówień Publicznych.

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (praca doktorska z dziedziny zamówień publicznych), absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (podyplomowe studia Zarządzanie Projektami).

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

 


Prezentacja: Bezpieczeństwo prawne w projektach inteligentnych miast

Złoty sponsor

BZWBK

Sponsorzy

ORACLEHUAWEIInPostintelIRSOrangeMicrosoftotagoSystemics PABVULCANQUMAKplusNETGEARLenovoDATARINONEOarteTornistersalon podróży

Partnerzy

KPMGORE VULCAN

Media

TVP RegionalnaOnet. samorzad.pap.plIT w AdministracjiWspólnota regioportal.pl

Patronat Honorowy

MAiC

Patronat Regionalny

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronaty samorządowe

Związek Gmin Wiejskich Unia Metropolii Polskich

Organizatorzy

Stowarzyszenie 'Miasta w Internecie' Miasto Gdańsk

logo SMWI

konwencji o przeciwdziałaniu przemocy 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl

projekt graficzny: Grupa Autograf